Aventurijn

Samen werken aan de basis.

 

De Aventurijn is als informele samenwerkingsschool tussen katholiek en openbaar onderwijs ontstaan op 1 september 2014. Personeel, directie en MR bewaken deze informele samenwerking, zodat zowel de kinderen met een katholieke áls met een openbare achtergrond zich thuis voelen op onze school. De school valt onder het bestuur van WSKO.

 

De Aventurijn wil een school zijn waar iedereen welkom is. Waar leerlingen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. En een school waar leerlingen de mogelijkheid krijgen zich individueel te ontwikkelen dat vervolgens leidt tot goede resultaten en opbrengsten. We gaan voor uitdagend onderwijs waarbij eigenaarschap van leerlingen en groepsdoorbrekend werken

voorop staan. 

 

Onze kernwoorden zijn: Saamhorig, Ambitieus, Doelgericht, Speels, Duidelijk en Betrouwbaar.