Nieuws

21 juni 2018

Creativiteit centraal tijdens studiedag SOOW

Westland Cultuurweb en Stichting Openbaar Onderwijs Westland slaan de handen ineen tijdens de jaarlijkse personeelsdag.

 


Creativiteit centraal tijdens studiedag SOOW

“Goed onderwijs gaat over een nieuwsgierige benadering van de wereld en over de durf om je verwachtingen los te laten”, aldus hersenwetenschapper Mark Mieras op de jaarlijkse jaarlijkse studiedag van Stichting Openbaar Onderwijs Westland (SOOW) op woensdag 13 juni.

Creativiteit en vakintegratie stonden centraal tijdens deze dag, die gezamenlijk door SOOW en Westand Cultuurweb werd georganiseerd. Leerkrachten van alle tien SOOW-scholen dompelden zich middels een lezing en workshops onder in de mogelijkheden die de kunstdisciplines bieden om het onderwijs te verrijken.

 

 

Mark Mieras trapte af met een inspirerende lezing over wat er in de hersenen gebeurt als we leren. Zijn vurige pleidooi richtte zich op de noodzaak om te verrassen en de nieuwsgierigheid aan te wakkeren. Want juist als onze verwachtingen niet waar blijken, zijn we enthousiast en geprikkeld om nieuwe informatie tot ons te nemen.

Een tiental workshops verbond vervolgens muziek, theater, dans en beeldende kunst met taal, rekenen en topografie. De kunstdisciplines bieden de mogelijkheid om deze vakken, die vaak nog traditioneel gedoceerd worden, op een creatieve wijze en met nieuwsgierigheid te benaderen.

Sandra Wielenga, directeur van basisschool Het Galjoen in Den Hoorn, was enthousiast over wat ze bij de leerkrachten zag gebeuren. “Net als kinderen leren leerkrachten het meest als ze zich verwonderen. Nog mooier is het als de verwondering samenkomt met contact en communicatie. Dan leer je met elkaar, van elkaar en door elkaar.” Over het waarom van deze studiedag over creativiteit zegt Sandra stellig: “We moeten loskomen van het traditionele onderwijs. Niet loslaten, maar anders leren vasthouden en kinderen ruimte geven, met vertrouwen als uitgangspunt. Met deze dag bouwen we een stukje verder aan toekomstgericht onderwijs binnen SOOW.”

In zijn afsluitende reflectie wees Mark Mieras op het alomtegenwoordige gelach tijdens de workshops. “Plezier is een belangrijke ingang voor nieuwsgierigheid, en daarmee voor leren. Als leerkrachten zelf plezier hebben in wat ze doen, zelf nieuwsgierig zijn, gaan de kinderen daar vanzelf in mee.”

Tot slot deelde Jeroen Kunstman, directeur van Westland Cultuurweb, tassen vol leskaarten uit met werkvormen om taal, rekenen en topografie te verbinden met kunst & cultuur. Naast de SOOW-scholen hebben ook alle andere Westlandse basisscholen dit cadeautje ontvangen. “Als leerkrachten anders naar het onderwijs gaan kijken en met deze leskaarten hun aanbod verbreden, dan kunnen we over de hele breedte van het onderwijs creativiteit bevorderen. Zodat kinderen niet alleen leren hoe de wereld er nu uit ziet, maar ook bedenken hoe hij er in de toekomst uit kan zien. Dat is wat kunst & cultuur het onderwijs kunnen brengen.”

 

Bijgevoegde foto's zijn genomen door Olga Mulder.