Nieuws

20 januari 2017

Jaar van de Do-Do op Het Galjoen

Het Galjoen in Den Hoorn heeft dit schooljaar tot het jaar van de Do-Do benoemd. De Do-Do staat voor 2x doen! Een Do-Do schooljaar is er zowel voor de leerkrachten als de leerlingen.

 


Jaar van de Do-Do op Het Galjoen

Het is Het Galjoen wel duidelijk: blijf niet praten maar ga vooral DOEN! Verandering is noodzakelijk en daarin is de enige zekerheid … onzekerheid! De Galjoeners zijn van mening: 'Als we samen met de kinderen de onzekerheid aankunnen, dan ontstaan er boeiende en creatieve leermomenten!'

De leerkrachten zijn bezig om het in de groepen anders te doen. Anders doen is immers … verandering! Hoe zijn deze veranderingen/vernieuwingen nu merkbaar en zichtbaar in de groepen?

Hieronder wordt u in het kort geïnformeerd over de verandering in de groepen 1 en 2.

 

In de groepen 1/2 is op 13 januari gestart met Spel in de klas. Kinderen werken in groepjes om de sociaal-emotionele ontwikkeling te versterken. De kinderen worden hierbij begeleid door ouders. Het doel van Spel in de klas is het ontwikkelen van sociale vaardigheden zoals besef van jezelf en de ander, zelfmanagement, doelgericht gedrag en relationele vaardigheden. In een circuit-model wordt spel ingezet in de huishoek waar kinderen rollenspel spelen, er wordt gebouwd volgens een plan in de bouwhoek en tenslotte leren kinderen omgaan met regels door het spelen van een bordspel.

De kinderen worden hierbij begeleid door een ervaren persoon (een volwassene). Heel blij zijn wij met de ouders die vanaf 13 januari in de klas komen om de kinderen te helpen, te stimuleren en eventueel bij te sturen. Op dit moment is gekozen voor elke vrijdagochtend van 8.30 uur tot 9.00 uur. Gedurende een periode van zes weken wordt dit circuit ingezet. Op dit moment zijn extra handen zeer welkom! Hoe meer ouders willen helpen, hoe beter de bezetting van de groepjes verdeeld kan worden. Een blik in de groepen leverde de volgende waardevolle momenten op:

Wie is er ook al weer aan de beurt? Waar mag je nu een kaartje aanleggen? Hoe maak je deze muur sterker?Hij valt nu steeds om. Kunnen jullie aan de juf uitleggen wat wij gebouwd hebben? Hoe hebben we overlegd wat het zou worden?

Voor ouders is het mooi om te zien hoe het spel tot stand komt en dat het thema dat in de klas centraal staat, leeft bij de kinderen. Ouders spelen bij het begeleiden een belangrijke rol door het stellen van vragen. De leerkracht zorgt voor de materialen en de groepsindeling en gaat zelf met de rest van de klas aan de slag.

 

Spel in de klas is een pilot van Praktijk Orka en deze biedt een mooie kans om te kijken op welke manier de sociale en emotionele ontwikkeling versterkt kan worden in de groepen 1 en 2 van Het Galjoen. De activiteiten in de kleutergroepen worden nauwgezet gevolgd en deze ervaringen vormen een basis voor het voortzetten van Spel in de Klas na de voorjaarsvakantie.