Onze scholen

De Kyckert

De Kyckert: Met Respect en Aandacht, Samen op pad!
OBS De Kyckert is de enige openbare basisschool in de dorpskernen Wateringen en Kwintsheul. De school ziet het als haar opdracht om kinderen een brede en solide basis mee te geven. Dit doet de school door kwalitatief goed en openbaar onderwijs te bieden in een voor leerlingen, ouders en personeelsleden fijne omgeving. 
 

Ervaringen delen, actief zijn, samenwerken en oog hebben voor anderen zijn de centrale waarden die op school uitgedragen worden. Het maakt De Kyckert tot een school die midden in de maatschappij staat. De Kyckert is ervan overtuigd dat een veilig, warm en goed sociaal klimaat de basis is om met kinderen tot ontwikkeling te kunnen komen. De goede resultaten die de school ieder jaar met haar leerlingen kan overleggen sterken de school in deze overtuiging. 

 

De visie van de school is weergegeven in de slogan “Met Respect en Aandacht, Samen op pad”. De school is gefocust op de cognitieve ontwikkeling, heeft aandacht voor de brede ontwikkeling en heeft oog voor de eigenheid en (sociale) talenten van ieder kind.

 
Lange Spruit 88
2291 LC Wateringen
0174 - 293116
directie@dekyckert.nl
http://www.dekyckert.nl

Soort onderwijs: Regulier