Onze scholen

Openbare Daltonschool De Schutse

Openbare Daltonschool De Schutse: De schooltijd van je leven

Op Daltonschool De Schutse kent iedere leerkracht alle kinderen. De kinderen kennen alle ouders en omgekeerd. Bij ons is ieder kind uniek.
De Schutse is een kleine school met grootse mogelijkheden. Het team van De Schutse is zeer ervaren en beschikt over alle faciliteiten. De onderwijzers voelen aan en wéten wat leerlingen nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen zijn speels. Ze verwerven kennis, inzichten en vaardigheden omdat onze onderwijzers aansluiten bij hun belevingswereld en de kinderen gevarieerde materialen en werkvormen aanbieden. Zo ontwikkelen ze zichzelf en wordt hun verantwoordelijkheidsgevoel bevorderd.
Kinderen leren zelfstandig te werken én samen te werken. De Schutse boekt goede resultaten; de Cito-toetsen worden goed gemaakt, de inspectie rapporteert goed. De Schutse verwijst kinderen van Gymnasium tot VMBO.
Het gebouw van De Schutse heeft veel glas, is open van karakter, helder, de lokalen hebben een voorruimte, en zijn gegroepeerd rond de kuil, het hart van de school. Je kunt zeggen: de architectuur is geïnspireerd op ons pedagogisch klimaat.Mr. Postlaan 1
3155 BM Maasland
010 - 5918857
directie@obsdeschutse.nl
http://www.daltonschooldeschutse.nl

Soort onderwijs: Dalton